Redakcja

Redaktor naczelna: Jadwiga Waniakowa

Sekretarz redakcji: Przemysław Dębowiak

 

Członkowie komitetu redakcyjnego: Urszula Bijak, Ireneusz Bobrowski, Bogumił Ostrowski, Piotr Żmigrodzki

 

Rada Naukowa: Stanisław Gajda (Opole), Maciej Grochowski (Toruń), Karmen Kenda-Jež (Lublana), Zuzanna Topolińska (Skopje), Bogdan Walczak (Poznań), Sonja Wölke (Budziszyn), Pavol Žigo (Bratysława)

 

Redakcja językowa: Ramon Schindler (język angielski), Françoise Collinet (język francuski), Елена Березович (język rosyjski)